Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 82) starsze przetargi »zamówienie na:

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych położonych na terenie Gminy Miasta Sopot.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP – 14/EE/2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Nr 3 Firmy: Green Waste Sp. Z.o.o Gryfino 74-101, ul. Łużycka 87 

zamówienie na:

Usługa transportowa wraz załadunkiem i rozładunkiem ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca załadunku na terenie Polski, na plac składowy Zamawiającego, przy Al.Niepodległości 930 w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-68/TD/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta Firmy: FUH AT-ROL Andrzej Tobiaski Ul.Wiejska 92 , 84-242 Luzino, Kębłowo 

zamówienie na:

Budowa ścieżki rowerowej w Al. F. Mamuszki na odcinku od Parku Północnego do Molo w Sopocie, w ramach zamówienie realizowane w ramach projektu pn: Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10, oraz projektów: - Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej , - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 11/TI/2017
wartość: powyżej równowartości w pln kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą w Części I postępowania - ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA z siedzibą w 81-061 Gdyni ul. Hutnicza 35; w Części II – ofertę nr 2 złożoną przez firmę PMP Sp. z o.o. z siedziba w 84-200 Wejherowo ul. Budowlanych 2.ynik 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWO – GOSPODARCZEJ I UŻYTKOWANIA MIENIA NA TERENIE GMINY MIASTA SOPOTU ORAZ NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PN-08/UB/TU/2017
wartość: do 209 tys. euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Zadanie nr 1 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez firmę Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22, Zadanie nr 2 za najkorzystniejszą uznano ofertęnr 2 złożoną przez firmę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132.  

zamówienie na:

Usługa polegająca na utrzymaniu i prowadzeniu stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych oraz urządzeń systemu TRISTAR wraz z instalacjami kablowymi na terenie miasta Sopotu oraz bieżące usuwanie awarii tych urządzeń, zapewniając utrzymanie ich w pełnej sprawności technicznej przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PN-01/EE/2017
wartość: do 209 tys. euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez ELDRO SERWIS Sp. z o.o., Ul. Letnicka 1, 80-536 Gdańsk  

zamówienie na:

Sprzedaż drukowanych tablic zewnętrznych informacyjnych, nawigacyjnych, bezpieczeństwa – tablice informacyjne na budowy, oznakowania ścieżek, alejek tabliczki o formacie A4, A3 itp. na podłożu z blachy ocynkowanej lub z tworzywa PCV

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-54-2/TT/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta KAMAR Ul. Al. Niepodległości 733B, 81-754 Sopot do realizacji przedmiotu zamówienia  

zamówienie na:

Dostawa części, akcesoriów do komputerów i urządzeń biurowych powszechnie dostępnych, o określonym standardzie jakościowym w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-67/TD/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1, złożoną przez: BALTA Sp. z o.o. S.K. ul. Słowackiego 37K , 80-257 Gdańsk  

zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz dodatkowego asortymentu związanego z bezpieczeństwem pracy, zgodnie z wymogami zawartymi w tabeli Formularza ofertowego, CZĘŚĆ II: Sukcesywna dostawa odzieży specjalistycznej dla pilarzy i robotników leśnych zgodnie z wymogami zawartymi w tabeli Formularza ofertowego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-61/TT/TD/TL/TC/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy F.H. „AS BHP” Marzena Rzepińska Ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia do realizacji I i II części przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Usługa polegająca na kompleksowym systemie obsługi odzieży roboczej

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-62/TD/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1, złożoną przez: Berendsen Textile Service Sp. z o.o, ul. Duńska 1, 83-330 Żukowo  

zamówienie na:

Utrzymanie instalacji oświetleniowych będących własnością Gminy Miasta Sopot

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-11/EE/2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 

zamówienie na:

1) Dostawa farb Drogowych i rozpuszczalników do nich wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Wymagane jest, aby farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich, w szczególności przejść dla pieszych, linii stopu itp. posiadała specjalne właściwości antypoślizgowe. 2) Dostawa farb, impregnatów, rozpuszczalników wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Wymagane jest, aby farby były przystosowane do stosowania na zewnątrz, odporne na czynniki mechaniczne i atmosferyczne.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-48-2/TD/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy : PPU „KOMERCIAL” Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 9, 81-572 Gdynia do realizacji I i II części przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie jakościowym - związanych z higieną pracy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-52-2/TD/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy Handlowo – Usługowej ARKAN Wojciech Wasylewicz ul. Sianowska 1, 80-298 Gdańsk do realizacji przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

DOSTAWA ZNAKÓW, TABLIC DROGOWYCH, OZNAKOWAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-57/TD/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 30 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy CZMUDA Group Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 1, 11- 040 Dobre Miasto do realizacji przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik do projektu Umowy.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-6/EE/2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 listopada 2017  13:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta nr 1 złożona przez Zakład Wielobranzowy usługowo - handlowy "MZ" 

zamówienie na:

CZĘŚĆ I: Artykuły metalowe, spawalnicze, gwoździe, śruby, malarskie, narzędzia ręczne, i inne artykuły powszechnie dostępne o określonych standardach jakościowych. CZĘŚĆ II: Rury, płaskowniki, pręty, blachy z usługą cięcia i transportu na plac składowy Zamawiającego asortymentu o długości powyżej 6 m.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów Ustawy PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-55/TT/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 28 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy Sklep Metalowy „GWINT” Al. Niepodległości 821, 81-810 Sopot do realizacji I i II części przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-60/TD/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 28 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta Nr 1 Firmy: BAT Gdańsk Kokoszki ul. Nowatorów 13, 80-298 Gdańsk  

zamówienie na:

Obsługa Geodezyjna ZDiZ w Sopocie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-47/TU/2017
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2017  15:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta Nr 1 firmy OPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pniewskiego 3. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic 23 Marca i Armii Krajowej oraz sadzenie bylin w pasie rozdziału Aleja Niepodległości

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/83/ZL/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic 23 Marca i Armii Krajowej oraz sadzenie bylin w pasie rozdziału Alei Niepodległości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.” złożono 2 oferty. Informujemy, iż do realizacji wybrano ofertę nr 2 – firmy Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie  

zamówienie na:

Badanie drzew z zastosowaniem sondy arborystycznej oraz ocena stopnia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew w wyniku porażenia grzybami innymi patogenami – dwa zadania

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/81/ZL/2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Badanie drzew z zastosowaniem sondy arborystycznej oraz ocena stopnia uszkodzenia systemów korzeniowych drzew w wyniku porażenia grzybami innymi patogenami – dwa zadania” złożono 1 ofertę. Informujemy, iż do realizacji wybrano ofertę nr 1 – firmy Pracownia Przyrodnicza Sosenka Swietlana Jankowska  

zamówienie na:

CZĘŚĆ I: Akcesoria samochodowe, płyny, oleje silnikowe i smarowe do pojazdów samochodowych i urządzeń drogowych, CZĘŚĆ II: Oleje do maszyn i urządzeń dla leśnictwa – pilarki, rębaki

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-51/TT/2017
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 21 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy PPHU FILTRY Jarosław Rychert Ul.Słowackiego 257A 487, 80-297 Gdańsk  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 82) starsze przetargi »