Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN- 05/TD/2016
wartość: do 209 tys.euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: W dniu 02.01.2017 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: KOLANKO Sp. z o.o. ul.Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno,  

zamówienie na:

Dostawa znaków, tablic i innych oznakowań drogowych oraz elementów mocujących sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-73/TD/2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2016  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania wybrana została oferta Nr 1 Firmy GZD Sp. z o.o. Sp.k., ul.Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo 

zamówienie na:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo – gospodarczej i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych należących do Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-06/UB/TU/2016
wartość: do 209 tys.euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: W dniu 01.01.2017 r. została wystawiona zawarta umowa z Wykonawcą, którym jest Zadanie nr 1 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo – gospodarczej i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 90-520 Łódź, ul.Gdańska 132, Zadanie nr 2 - Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych należących do Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, 00-133 Warszawa, Al.Jana Pawła II 24,  

zamówienie na:

DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-02/TD/2016
wartość: do 209 tys.euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: W dniu 28.12.2016 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Transportowe IZOBUD Grzegorz Wasiński ul.Ketlinga 19, 09-410 Płock 12. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa Domu Pogrzebowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie” Miejsce składania ofert - siedziba Zamawiającego:ZDIZ w Sopocie Al.Niepodległości 930 pok. nr 3 (sekretariat)

zamawiający: Gminą Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm), na podstawie art. 4 pkt 8) tej ustawy.
nr sprawy: II-TI-01-12-2016
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie  

zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN- 04/TD/2016
wartość: do 209 tys.euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: W dniu 23.12.2016 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLGRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą: Al.Grunwaldzka 521, 80-320 Gdańsk  

zamówienie na:

DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-03/TD/2016
wartość: do 209 tys.euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2016  11:00
wynik postępowania: W dniu 22.12.2016 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: Transport Usługi Handel, Skład Opału, Mat.Budowlane, Skup złomu Tadeusz Decka ul. Oś.XXXlecia PRL 1, 83-1132 Morzeszczyn Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2016 r. i zarejestrowane pod numerem 374324-2016.  

zamówienie na:

Wykonywanie robót budowlanych i usuwanie awarii w korytach potoków sopockich i budowlach związanych z gospodarką wodną, miejskich sieciach kanalizacji deszczowej i systemach odwodnień wraz z budowlami na tych sieciach, oraz robót instalacyjnych związanych z remontami i modernizacją nawierzchni drogowych na terenie miasta Sopotu w latach 2017– 2020.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ND/AT/ZP -6/2016
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  08:30
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: całkowita cena za realizację przedmiotu zamówienia C = 60%, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakosci G = 40%, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wod-Kan Grzenkowicz Sp. zo.o. Ul. Chmieleńska 17 83-300 Kartuzy całkowita cena realizacji przedmiotu zamówienia 120 343,20 zł. brutto gwarancja jakości na okres 60 miesięcy  

zamówienie na:

Obsługa Geodezyjna ZDiZ w Sopocie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-68/TU/2016
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta firmy "OPGK" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pniewskiego 3. 

zamówienie na:

DOSTAWĘ PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95, SKROPLONEGO GAZU LPG w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-01/TT/2016
wartość: do 209 tys.euro
termin składania ofert: 29 listopada 2016  11:00
wynik postępowania: W dniu 12.12.2016 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: Circle K Polska Sp. z o.o. Ul.Puławska 86, 02-603 Warszawa  

zamówienie na:

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych położonych na terenie Gminy Miasta Sopot.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-22/EE/2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta została złożona przez firmę "IMAR" Sp. z o.o. z siedzibą 80-290 Gdańsk, ul. Reymonta 50. 

zamówienie na:

Sprzedaż mączki wapiennej – kruszywa wypełniającego do mieszanek mineralno bitumicznych w workach papierowych na paletach.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-66/TD/2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta została złożone przez Firmę: ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST S.A.ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  

zamówienie na:

Najem urządzenia dozującego oraz dostawy wody źródlanej w butlach o pojemności 19 l wg

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-64/TT/2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 października 2016  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania została zawarta umowa z Firmą EDEN SPRINGS Sp. z o.o. ul.Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza Oddział Trójmiasto ul.Wodnika 50, 80-299 Gdańsk 

zamówienie na:

Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, wysoko zmineralizowanej w butelkach plastikowych (typu PET) 1,5 l oraz 0,5 l

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-62/TT/2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 października 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta została złożone przez Firmę Hurtownia art. spoż. „AGAWA” Przemysław Sosnowski, ul.Chmieleńska 61, 83-300 Kartuzy. 

zamówienie na:

Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/57/ZL/2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 października 2016  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Sadzenie drzew na terenie miasta Sopotu” złożono jedną ofertę. Informujemy, iż do realizacji wybrano ofertę nr 1 1 Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o., Al. Niepodległości 931, 81-861 Sopot 78 582,00 zł netto/ 84 868,56 zł brutto  

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Domu Pogrzebowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/TI/2016
wartość: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 14 października 2016  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez TB.INVEST Tomasz Brzeziński z siedzibą w 80-298 Gdańsk ul. Harfowa 34. 

zamówienie na:

Zakup ulicznych koszy metalowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Al.Niepodległości 930, 81-861 Sopot,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-59/UM/TT/2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 października 2016  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę cenową złożoną przez KONSTALMET s.c. Ul.Strzelecka 13, 47-133 Gąsierowice  

zamówienie na:

Rewaloryzacja Parku Herbstów I Etap

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/56/ZL/2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 października 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni w Sopocie cena netto 90 119,70, cena brutto 110 847,23 zł 

zamówienie na:

Zakup nowej posypywarko - solarki do posypywania piaskiem i mieszankami piaskowo solnymi wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego;

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-58/TT/2016
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 września 2016  12:00
wynik postępowania: W wyniku niniejszego postępowania została wybrana oferta firmy OZAMET Sp. z o.o. Ul.Lipowa 61, 11-042 Jonkowo 

zamówienie na:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicach Powstańców W-wy i Haffnera w Sopocie, w ramach projektu pn: „Ochrona , rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 11/TI/2016
wartość: poniżej 5,225mln euro,wartość całego projektu 12,37 mln zł
termin składania ofert: 31 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 3 złożoną przez EUROVIA POLSKA SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »