Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »zamówienie na:

Obsługa Geodezyjna ZDiZ w Sopocie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-64/TU/2015
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Utrzymanie instalacji oświetleniowych będących własnością Gminy Miasta Sopot administrowanych przez ZDiZ Sopot realizowaną przez okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/TE/2015
wartość: do 207 tys. euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: W dniu 07.01.2016 podpisana została umowa z Wykonawcą którym jest: Energa Oświetlenie, ul.Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot 

zamówienie na:

Utrzymanie i prowadzenie stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych oraz urządzeń systemu TRISTAR wraz z instalacjami kablowymi na terenie miasta Sopotu oraz bieżące usuwanie awarii tych urządzeń

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP-02/TE/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2015  11:00
wynik postępowania: Umowa zawarta w dniu.23.12.2015 z Firmą ELDRO SERWIS Sp. z o.o., 80-536 Gdańsk, ul. Letnicka 1  

zamówienie na:

USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ – DOWÓZ MĄCZKI WAPIENNEJ W WORKACH, WYROBÓW BETONOWYCH - NA PALETACH, ASFALTU D20/D30 - W BECZKACH Z MIEJSCA ZAŁADUNKU NA PLAC SKŁADOWY ZAMAWIAJĄCEGO SUKCESYWNIE PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY OD DNIA 01.01.2016 r. DO DNIA 31.12.2017 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-61/TD/2015
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Nr 1 Firmy Usługowo Handlowej AT-ROL Andrzej Tobiaski, Ul.Wiejska 92, 84-242 Luzino, Kębłowo, jako najkorzystniejsza, oferująca wyżej wymienioną usługę w najniższej cenie . 

zamówienie na:

Dostawa znaków, tablic i innych oznakowań drogowych oraz elementów mocujących sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-50/TD/2015
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Nr 6 Firmy CZMUDA Accurate Group Sp. z o.o., Ul.Spichrzowa 1, 11-040 Dobre Miasto.  

zamówienie na:

DOSTAWA KRUSZYW ŁAMANYCH FRAKCJI 2-5, 5-8, 8-11, 0-2, PODBUDOWY 0-31,5 Sukcesywnie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-06/2/TD/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: W dniu 02.12.2015 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą, którym jest: Transport Usługi Handel, Skład Opału, Mat.Budowlane, Skup złomu Tadeusz Decka ul. Oś.XXXlecia PRL 1, 83-1132 Morzeszczyn 

zamówienie na:

USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYWOZIE ZIEMI, GRUZU BETONOWEGO I ASFALTOWEGO NIESORTOWANEGO SUKCESYWNIE PRZEZ OKRES 24 MIESIĄCY od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-07/TD/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia 

zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-04/TD/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2015  11:00
wynik postępowania: W dniu 17.11.2015 została podpisana umowa z PHU DOM Tomasz Dobkowski Ul.Chwaszczyńska 168, 81-671 Gdynia  

zamówienie na:

Dostawa sprzedaż mączki wapiennej – kruszywa wypełniającego do mieszanek mineralno bitumicznych w workach papierowych na paletach.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów UZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-46/TD/2015
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2015  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-05/TD/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2015  11:00
wynik postępowania: Udzielenie zamowienia 

zamówienie na:

DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95, oraz SKROPLONEGO GAZU LPG w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2016 r., do dnia 31.12.2016 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-02/TT/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygniety 

zamówienie na:

DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PN-03/TD/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI PN. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W KWARTALE ULIC PARKOWA-KORDECKIEGO-ALEJA WOJSKA POLSKIEGO-KILIŃSKIEGO JAKO PRZECIWDZIAŁANIE ZALEWANIU DOLNEGO TARASU MIASTA SOPOTU WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

zamawiający: ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ND/DKP/ZP-11/2015
wartość: POWYŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 €
termin składania ofert: 2 października 2015  09:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cena - 80%, termin wykonania zamówienia – 20%) za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE „HYDROECO” s.c. A. Pieniążek, E. Felińczak, M. Felińczak z siedzibą 80-287 GDAŃSK, ul. Zabłockiego 2A/32. Cena oferty brutto: 305 040,00 PLN Termin wykonania zamówienia: 335 dni od daty zawarcia Umowy 

zamówienie na:

Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/58/ZL/2015
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 września 2015  13:00
wynik postępowania: Sopot, 2015 09-23 Wyniki postępowania Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje iż w postępowaniu na zadanie: SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA SOPOTU Złożono 2 oferty szczególy w zalączniku "Informacja o wynikach" W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę cenową nr 2 : Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni Sp z o.o, 81-861 Sopot, Aleja Niepodległości 931  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 4 dokumentacji projektowych wielobranżowych na 4 zadania.

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie; Al. Niepodległości 930; 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania przepisów Ustawy PZP
nr sprawy: TZ/57/ZL/2015
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 września 2015  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę cenową - dla zadań I , II ofertę nr 4: Twins Projekt Adam Zientała Nowa Wola - dla zadań III , IV ofertę nr 5: Autorska Pracownia Architektoniczna Kasperska-Machura Gdynia Szczegóły w wynikach postępowania  

zamówienie na:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ronda Hestii w ul. Bitwy pod Płowcami do Ergo Areny – Etap I , w ramach projektu pn: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 07/TI/15
wartość: powyżej wyrażonej w złotych równowartości 5,186 mln euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podst. art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 3 złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA z siedzibą w 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ronda Hestii (w ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie) do ErgoAreny - Etap I, w ramach projektu pn: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego
nr sprawy: 10/TI/15
wartość: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 tys
termin składania ofert: 11 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podst. art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Inwest-Wybrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w 81-537 Gdyni ul. Łużycka 3B. 

zamówienie na:

Budowa tablic informacji pasażerskiej TIPA wraz z oprogramowaniem, montażem i uruchomieniem w systemie TRISTAR, na sześciu przystankach autobusowych w Sopocie.

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5,186 mln euro na podstawie przepisów Ustawy Pzp
nr sprawy: 06/TI/15
wartość: powyżej wyrażonej w złotych równowartości 5,186 mln euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2015  11:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1.pkt 1) - w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Obsługa Geodezyjna ZDiZ w Sopocie w okresie od 01.08.2015 do 31.12.2015

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisow Ustawy PZP
nr sprawy: ZP-38/TU/2015
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2015  12:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

zamówienie na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO PODWOZIA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z SYSTEMEM HAKOWYM DO PRZEWOZU KONTENERÓW ORAZ UKŁADAMI NAPĘDU I STEROWANIA DO POLEWACZKI, PŁUGA ŚNIEŻNEGO I SOLARKO-PIASKARKI

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-01/TT/2015
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2015  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygniety 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »