Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku biura zarządu cmentarza

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-62/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Małgorzata Wójcik PRACOWNIA PROJEKTOWA MW, ul. Pomorska 57B/19, 81-314 Gdynia 

zamówienie na:

Budowa bramy przesuwnej, furtki i fragmentu ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-55/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę BRAMET Arkadiusz Szeszko Starogard Gdański ul. B.Prusa 41c  

zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw w Parku Północnym w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 14/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5 350 000 EURO
termin składania ofert: 3 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw., na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych z (t.j. Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.  

zamówienie na:

Dostawa 4 zestawów komputerowych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-41/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI, ul. Kraszewskiego 15 A, 50-229 Wrocław  

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie jakościowym związanych z higieną pracy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-37/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: FHU ADMAR Bożena Zakrent, ul. Płk Dąbka 205A/2 81-155 Gdynia  

zamówienie na:

Prace arborystyczne obejmujące usuwanie drzew i jemioły oraz cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-39/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2020  23:59
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: F.H.U. ARBO KRZYSZTOF JUREK ul. Białki 2/5, 82-522 Sadlinki 

zamówienie na:

Dekoracja kwiatowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-35/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew Czesław Hopa, Leśno, ul. Leśna 13, 84-208 Kielno 

zamówienie na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI PN: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOPOCIE Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII- Etap I realizowana jako część projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 03/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 z późn. zm), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Banino ul. Głogowa 9. 

zamówienie na:

„Inwentaryzacja drzew przyulicznych oraz rosnących na terenie Miasta Sopotu, wraz z oceną stanu zdrowia”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-29/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2020  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikami  

zamówienie na:

Nasadzenia zieleni na terenie miasta Sopotu Część I : Obsadzenie pasów zieleni wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy w Sopocie Część II : Nasadzenia krzewów i traw ozdobnych na terenie miasta Sopotu II.1 Aleja Wojska Polskiego od ulicy Chrobrego do ulicy Na wydmach (ciąg pieszy) II.2 Aleja Wojska Polskiego teren przy parkingu rowerowym przy Molo II.3 Pas zieleni przy ulicy Goyki na wysokości skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawy II.4 Pas zieleni przy Alei Niepodległości II.5 Tereny zieleni na terenie skweru przy skrzyżowaniu ulic Moniuszki i 1go Maja Część III : Sadzenie drzew w pasach drogowych i na terenach zieleni miejskiej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2020  16:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikami 

zamówienie na:

Dostawa wyrobów z granitu do robót drogowych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 13/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 13 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę najkorzystniejsza firmy WROMAC Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego liniowego cienkowarstwowego na terenie miasta Sopotu farbą akrylową, rozpuszczalnikową, szybkoschnącą w roku 2020

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 ust. 8.
nr sprawy: ZP-21/NZ/2020/AT
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2020  13:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Abes Sp. z o.o. ul. Cicha 60,80-298 Leżno 

zamówienie na:

Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu na lata 2021 – 2030 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-20/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Sękocin Stary, ul. Leśników 21 05-090 Raszyn, 

zamówienie na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI PN: Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Reja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 08/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 9 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 z późn. zm), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Banino ul. Głogowa 9. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa punktu widokowego "Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotuw imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000
termin składania ofert: 6 marca 2020  11:00
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Indom Mieczysław Tkaczyk, Ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino  

zamówienie na:

Dostawa narzędzi ręcznych, narzędzi mechanicznych, elektronarzędzi oraz akcesoriów do robót naprawczych i drogowych. CZĘŚĆ I: Dostawa narzędzi ręcznych i akcesoriów do robót naprawczych i drogowych CZĘŚĆ II: Dostawa narzędzi mechanicznych, elektronarzędzi do robót naprawczych i drogowych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-17/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, do realizacji zamówienia w obu częściach została wybrana oferta firmy BALT SYSTEM Karolina Bodnar, Ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Przebudowa Al. Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowania z ulicami Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 04/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 5 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 z późn. zm), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Banino ul. Głogowa 9. 

zamówienie na:

Dostawa części, akcesoriów do komputerów, urządzeń sieciowych, peryferyjnych i oprogramowania.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-09/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy: BALTA Spółka z o.o Sp.k. , ul. Słowackiego 37 K, 80-257 Gdańsk 

zamówienie na:

Cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Cz. I Cięcia sanitarne drzew przyulicznych Cz. II Cięcia sanitarne drzew na terenach lasów komunalnych i terenach zieleni miejskiej

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-09/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu (do realizacji dwóch części zamówienia) została wybrana oferta firmy: „ARBOR” Wojciech Dźwik, ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzie. Za udział w postępowaniu uprzejmie dziękujemy.  

zamówienie na:

Usługa transportu krajowego wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów i wyrobów związanych z działalnością Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-07/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: PHU DOM Tomasz Dobkowski, ul. Chwaszczyńska 168, 81-571 Gdynia  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »