Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »zamówienie na:

Realizacja dwóch zadań w zakresie 1.REMONTU NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH NA UL. KOLBERGA W SOPOCIE oraz 2. REMONTU NAWIERZCHNI UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH (podkowa) W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: ponizej 30 tyś. euro
nr sprawy: ZP-84/NZ/2020/AT
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2020  08:00
wynik postępowania: oferta najkorzystniejsza COLAS Polska Sp.z o.o. 

zamówienie na:

Przebudowa punktu widokowego "Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 34/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 5 350 000
termin składania ofert: 8 września 2020  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca HYDRO-MAG Sp. z o.o. , Garcz ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa punktu widokowego „Wzniesienie Strzeleckie" w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 35/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000
termin składania ofert: 1 września 2020  11:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą Wykonawcy SMARTCO Wojciech Orlik 

zamówienie na:

Dostawa paneli ogrodzeniowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-77/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: PLAST-MET POMORZE SYSTEMY OGRODZENIOWE SP. Z O.O. UL. MILICKA 34, 55-100 TRZEBNICA 

zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i tabletów.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-60/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia.  

zamówienie na:

„Koncepcja zagospodarowania terenu przebudowy siedziby ZDiZ w Sopocie z uwzględnieniem lokalizacji nowych budynków biurowych, magazynów, warsztatów i składowisk”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-67/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  08:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ważnych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH I BUDOWLANYCH - „ZUPIB” Sp. z o.o., ul. Morska 10 A, 10-145 Olsztyn. Cena wybranej oferty brutto wynosi 24 328,40 zł.  

zamówienie na:

Dostawa drogowej zapory hydraulicznej wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-66/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Szymkowiak Sp. z o.o. ul. Kolbego 16, 64-115 Święciechowa za cenę ofertową brutto 34 490 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku biura zarządu cmentarza

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-62/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Małgorzata Wójcik PRACOWNIA PROJEKTOWA MW, ul. Pomorska 57B/19, 81-314 Gdynia 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MAZOWIECKIEJ W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych z (t.j. Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk, ul. Świerkowa 29/2 10-174 Olsztyn  

zamówienie na:

Budowa bramy przesuwnej, furtki i fragmentu ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-55/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę BRAMET Arkadiusz Szeszko Starogard Gdański ul. B.Prusa 41c  

zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw w Parku Północnym w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 14/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5 350 000 EURO
termin składania ofert: 3 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw., na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych z (t.j. Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.  

zamówienie na:

Dostawa 4 zestawów komputerowych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-41/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI, ul. Kraszewskiego 15 A, 50-229 Wrocław  

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie jakościowym związanych z higieną pracy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-37/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: FHU ADMAR Bożena Zakrent, ul. Płk Dąbka 205A/2 81-155 Gdynia  

zamówienie na:

Prace arborystyczne obejmujące usuwanie drzew i jemioły oraz cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-39/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2020  23:59
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: F.H.U. ARBO KRZYSZTOF JUREK ul. Białki 2/5, 82-522 Sadlinki 

zamówienie na:

Sprzedaż drewna w stosach

zamawiający: ZDiZ w Sopocie
tryb zamówienia: poza ustawą PZP
nr sprawy: S02/TZ/2020/MS
wartość: 15 700 zł brutto
termin składania ofert: 21 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: zgodnie z rozporządzeniem 

zamówienie na:

Dekoracja kwiatowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-35/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew Czesław Hopa, Leśno, ul. Leśna 13, 84-208 Kielno 

zamówienie na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI PN: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOPOCIE Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII- Etap I realizowana jako część projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 03/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 z późn. zm), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Banino ul. Głogowa 9. 

zamówienie na:

„Inwentaryzacja drzew przyulicznych oraz rosnących na terenie Miasta Sopotu, wraz z oceną stanu zdrowia”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-29/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2020  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikami  

zamówienie na:

Nasadzenia zieleni na terenie miasta Sopotu Część I : Obsadzenie pasów zieleni wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy w Sopocie Część II : Nasadzenia krzewów i traw ozdobnych na terenie miasta Sopotu II.1 Aleja Wojska Polskiego od ulicy Chrobrego do ulicy Na wydmach (ciąg pieszy) II.2 Aleja Wojska Polskiego teren przy parkingu rowerowym przy Molo II.3 Pas zieleni przy ulicy Goyki na wysokości skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawy II.4 Pas zieleni przy Alei Niepodległości II.5 Tereny zieleni na terenie skweru przy skrzyżowaniu ulic Moniuszki i 1go Maja Część III : Sadzenie drzew w pasach drogowych i na terenach zieleni miejskiej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 15/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2020  16:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikami 

zamówienie na:

Dostawa wyrobów z granitu do robót drogowych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 13/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 13 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę najkorzystniejsza firmy WROMAC Sp. z o.o. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze przetargi »