Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawę dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-108/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2020
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze 

zamówienie na:

Montaż, uruchomienie iluminacji i demontaż wraz z eksploatacją w czasie ekspozycji dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 57/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Badanie drzew na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-107/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: ARBORIS Sp. z o.o., Koty, ul. Starowiejska 42, 42-690 Twaróg. 

zamówienie na:

Usługę pn. Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

zamawiający: Gmina M.Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 ust.8 ustawy Pzp, na podst.Regulaminu udzielania zamówień ZDiZ
nr sprawy: 105/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 13 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości złotowej kwoty 30 tys euro, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy MZ Zbigniew Mielewczyk z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 797B. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem kruszyw łamanych

zamawiający: Gmina M.Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 53/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 12 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez PHU DOM Tomasz Dobkowski z siedzibą w Gdyni ul. Chwaszczyńska 168. 

zamówienie na:

Obsługę budów inwestycyjnych w zakresie prac elektrycznych

zamawiający: Gmina M.Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 ust.8 ustawy Pzp, na podst.Regulaminu udzielania zamówień ZDiZ
nr sprawy: 106/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 12 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w wyniku niniejszego postępowania została wybrana oferta złożona przez Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy MZ Zbigniew Mielewczyk Al. Niepodległości 797B 81-810 Sopot  

zamówienie na:

Nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych na terenie miasta Sopotu – 4 zadania

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 52/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 21 października 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, , iż do realizacji części I, części II, części III i części IV zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Ekolas Wojciech Szufel, Lniska 14 A; 83-330 Żukowo 

zamówienie na:

Przebudowa placu zabaw w ul. Kolberga w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-99/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: BALMORA Andrzej Czupryński , ul. Lęborska 3/B, 80-386 Gdańsk 

zamówienie na:

Remont nawierzchni chodników i wjazdów w ul. Armii Krajowej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 45/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikiem  

zamówienie na:

Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul.Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 37/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,350 mln euro
termin składania ofert: 15 września 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA.  

zamówienie na:

Realizacja dwóch zadań w zakresie 1.REMONTU NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH NA UL. KOLBERGA W SOPOCIE oraz 2. REMONTU NAWIERZCHNI UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH (podkowa) W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: ponizej 30 tyś. euro
nr sprawy: ZP-84/NZ/2020/AT
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2020  08:00
wynik postępowania: oferta najkorzystniejsza COLAS Polska Sp.z o.o. 

zamówienie na:

Przebudowa punktu widokowego "Wzniesienie Strzeleckie " w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 34/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 5 350 000
termin składania ofert: 8 września 2020  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca HYDRO-MAG Sp. z o.o. , Garcz ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn:Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 40/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 8 września 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad.  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa punktu widokowego „Wzniesienie Strzeleckie" w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 35/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000
termin składania ofert: 1 września 2020  11:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą Wykonawcy SMARTCO Wojciech Orlik 

zamówienie na:

Dostawa paneli ogrodzeniowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-77/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: PLAST-MET POMORZE SYSTEMY OGRODZENIOWE SP. Z O.O. UL. MILICKA 34, 55-100 TRZEBNICA 

zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i tabletów.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-60/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia.  

zamówienie na:

„Koncepcja zagospodarowania terenu przebudowy siedziby ZDiZ w Sopocie z uwzględnieniem lokalizacji nowych budynków biurowych, magazynów, warsztatów i składowisk”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-67/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  08:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ważnych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH I BUDOWLANYCH - „ZUPIB” Sp. z o.o., ul. Morska 10 A, 10-145 Olsztyn. Cena wybranej oferty brutto wynosi 24 328,40 zł.  

zamówienie na:

Dostawa drogowej zapory hydraulicznej wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-66/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Szymkowiak Sp. z o.o. ul. Kolbego 16, 64-115 Święciechowa za cenę ofertową brutto 34 490 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku biura zarządu cmentarza

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-62/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Małgorzata Wójcik PRACOWNIA PROJEKTOWA MW, ul. Pomorska 57B/19, 81-314 Gdynia 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MAZOWIECKIEJ W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych z (t.j. Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk, ul. Świerkowa 29/2 10-174 Olsztyn  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze przetargi »