Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 73) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-73/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Nr 1 Firmy: BAT Gdańsk Kokoszki ul. Nowatorów 13, 80-298 Gdańsk  

zamówienie na:

CZĘŚĆ I: Akcesoria samochodowe, płyny, oleje silnikowe i smarowe do pojazdów samochodowych i urządzeń drogowych CZĘŚĆ II: Oleje do maszyn i urządzeń dla leśnictwa – pilarki, rębaki

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul.Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-75/TT/2018
wartość: Do 30 tys euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy PPHU FILTRY Jarosław Rychert ul. Słowackiego 257A 487, 80-297 Gdańsk do realizacji I i II części przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Sprzedaż drukowanych tablic zewnętrznych informacyjnych, nawigacyjnych, bezpieczeństwa – tablice informacyjne na budowy, oznakowania ścieżek, alejek tabliczki o formacie A4, A3 itp. na podłożu z blachy ocynkowanej lub z tworzywa PCV

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-72/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta KAMAR Ul. Al. Niepodległości 733B, 81-754 Sopot 

zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-06/TD/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę P.P.H. POLGRAVEL Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 521, 80-320 Gdańsk-Oliwa 

zamówienie na:

DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO D 20/30 W BECZKACH sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-04/TD/2018
wartość: do 221 000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez BITUMER Sp. z o.o., ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem soli drogowej niezbrylającej w stanie luźnym, do zwalczania śliskości zimowej w ilości 250 ton, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy .

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-69/TT/2018
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 5 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: TRAMAD ELBLĄG Sp. z o.o. ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg. Oferta spełnia wymogi opisu przedmiotu zamówienia i kryteria oceny.  

zamówienie na:

Usługa polegająca na naprawie zniszczonych, uszkodzonych oraz nie świecących elementów dekoracji świątecznej w celu ich montażu w okresie świąt Bożego Narodzenia.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: 8/EE/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 października 2018  13:30
wynik postępowania: W wyniku postępowania wybrano ofertę złożona przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 

zamówienie na:

Montaż, uruchomienie świecenia, demontaż oraz utrzymanie w sprawności w czasie ekspozycji dekoracji świątecznych miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-4/EE/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest usługa restauracyjna polegająca na wyżywieniu rozumianym jako posiłki profilaktyczne w formie cateringu dla pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów ustawy PZP art.4 ust.8
nr sprawy: ZP–67/TT/2018
wartość: Do 30 tys euro
termin składania ofert: 24 października 2018  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Bar Bistro i Pizzeria ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia do realizacji przedmiotu zamówienia Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  

zamówienie na:

DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-05/DZ/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 24 października 2018  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: PHU DOM Tomasz Dobkowski, Ul.Chwaszczyńska 168, 81-671 Gdy  

zamówienie na:

DOSTAWA ZNAKÓW, TABLIC DROGOWYCH, OZNAKOWAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH sukcesywnie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-60/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 października 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy CZMUDA Group Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 1, 11- 040 Dobre Miasto  

zamówienie na:

Budowa i przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ul. Aleja Niepodległości 930 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy
nr sprawy: ZP-62/TC/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 października 2018  11:00
wynik postępowania: Dot: postępowania nr ZP-62/TC/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane : Budowa i przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu j.w. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień ZDiZ w Sopocie - wg Zarządzenia Dyrektora nr 09/2017 z dnia 12.10.2017 r, wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę złożoną przez Firmę KOMEL Sebastian Głuchowski z siedzibą: 84-100 Puck ul. Ślusarska 7.  

zamówienie na:

Remont fragmentu ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ul. Aleja Niepodległości 930 81-861 Sopot
tryb zamówienia: bez zastosowania Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy
nr sprawy: ZP –63/TC/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 października 2018  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Dział Cmentarz Komunalny zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury ZP-63/TC/2018 dotyczącej udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro bez zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o art. 4 ust. 8 tej Ustawy na: Remont fragmentu ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. W postępowaniu ofertę złożył 1 wykonawca - P.P.H.U. „BRAMET” Tadeusz Szeszko 83-200 Starogard Gdański ul. B. Prusa 41c  

zamówienie na:

Usługa polegająca na obsłudze budów inwestycyjnych w zakresie prac elektrycznych sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-57/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 października 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY USŁUGOWO- HANDLOWY MZ, Al. Niepodległości 797 B, 81-810 Sopot 

zamówienie na:

Usługa polegająca na najmie sprzętu do korytowania i wywozie urobku sukcesywnie w miarę potrzeb, od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.:

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-56/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 października 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy WOD-KAN Sp.J. ul.Bitwy pod Płowcami 52, 81-731 Sopot 

zamówienie na:

DOSTAWY PALIW CIEKŁYCH SILNIKOWYCH OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb 95, SKROPLONEGO GAZU LPG w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r., do dnia 31.12.2019 r.,

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i zieleni w sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN-03/TT/2018
wartość: do 221000 euro
termin składania ofert: 18 października 2018  11:00
wynik postępowania: W świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Circle K Polska Sp. z o.o., ul.Puławska 86, 02-603 Warszawa  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych sznurów świetlnych do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-6/EE/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 października 2018  13:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot ul. Rzemieślnicza 

zamówienie na:

1) Dostawa farb Drogowych i rozpuszczalników do nich wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Wymagane jest, aby farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich, w szczególności przejść dla pieszych, linii stopu itp. posiadała specjalne właściwości antypoślizgowe. 2) Dostawa farb, impregnatów, rozpuszczalników wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Wymagane jest, aby farby były przystosowane do stosowania na zewnątrz, odporne na czynniki mechaniczne i atmosferyczne.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dr
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów Ustawy PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-55/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 października 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy : PPU „KOMERCIAL” Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 9, 81-572 Gdynia do realizacji I i II części przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mączki wapiennej – kruszywa wypełniającego do mieszanek mineralno bitumicznych w workach papierowych na paletach.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-53/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 października 2018  11:00
wynik postępowania: Po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Nr 1 Firmy: ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST S.A. ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski  

zamówienie na:

Dostawa tarcz i innych części do urządzeń służących do cięcia asfaltu, betonu zbrojonego oraz granitu i grotów do młota HYKON wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP w oparciu o art.4 ust.8
nr sprawy: ZP-54/TD/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 października 2018  11:00
wynik postępowania: W przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy P.P.U. KOMERCIAL Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 9, 81-571 Gdynia 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 73) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij