Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych na terenie miasta Sopotu – 4 zadania

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 52/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 21 października 2020  11:00

zamówienie na:

Sprzedaż drewna w stosach

zamawiający: ZDiZ w Sopocie
tryb zamówienia: poza ustawą PZP
nr sprawy: S03/TZ/2020/MS
wartość: 15 341,16 zł brutto
termin składania ofert: 5 października 2020  13:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)