Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Przebudowa placów zabaw w Sopocie CZĘŚĆ I: Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego na skwerze im. Andrzeja Grubby w Sopocie. CZĘŚĆ II: Przebudowa placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w Sopocie - ETAP III, Przebudowa placu zabaw w Parku Południowym w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 74/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2021  11:00

zamówienie na:

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 71/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 13 stycznia 2021  11:00

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA ODCINKA POTOKU KARLIKOWSKIEGO POMIĘDZY STAWEM REJA A AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 70/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2021  11:00

zamówienie na:

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej w Sopocie.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 73/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  11:00

zamówienie na:

Wykonywanie robót budowlano-remontowych, robót związanych z modernizacją nawierzchni drogowych oraz usuwanie bieżących awarii w ramach zarządzania i utrzymania miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Sopocie w latach 2021 – 2024

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 60/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  11:00

zamówienie na:

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN.: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOPOCIE Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII - Etap II

zamawiający: Gmina M.Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony w formule 'Zaprojektuj i wykonaj'
nr sprawy: 42/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,35 mln euro
termin składania ofert: 23 listopada 2020  11:00

zamówienie na:

Sprzedaż drewna w stosach

zamawiający: ZDiZ w Sopocie
tryb zamówienia: poza ustawą PZP
nr sprawy: S03/TZ/2020/MS
wartość: 15 341,16 zł brutto
termin składania ofert: 5 października 2020  13:00

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)