zamówienie na:

Remont wiaduktu w Al. Niepodległości w Sopocie - Etap III

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 01/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,350 mln euro
termin składania ofert: 6 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA.  
ogłoszenie o zamówieniu (204kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (195kB) word SIWZ
dokumentacja zadania dokumentacja zadania 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (495kB) pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana nr 1 SIWZ (196kB) word Zmiana nr SIWZ
odpowiedzi na pyt do SIWZ (146kB) word odpowiedzi nap pyt do SIWZ
odpowiedzi na pyt do SIWZ (128kB) word wyjasnienia nr 2
harmonogram (631kB) pdf harmonogram
uzgodnienia (8192kB) pdf uzgodnienia
Informacja z otwarcia ofert (130kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (203kB) pdf wybór oferty

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Banaszak
Opublikował: Ewa Banaszak (20 stycznia 2020, 13:48:45)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (10 lutego 2020, 11:21:14)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 795