zamówienie na:

Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 02/NZ/2019/EB
wartość: poniożej 5,548 mln euro
termin składania ofert: 3 września 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.09.2019 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie 

  ogłoszenie o zamówieniu (8192kB) pdf Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ (177kB) word SIWZ
  dokumentacja zadania Dokumentacja
  unieważnienie postępowania (173kB) pdf unieważnienie postępowania

metryczka


Opublikował: Katarzyna Sławek (19 sierpnia 2019, 14:40:42)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (4 września 2019, 13:23:41)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 810