zamówienie na:

Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Jana z Kolna

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 01/NZ/2019/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,548 mln euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM SA. z siedzibą w Gdyni 
ogłoszenie o zamówieniu (104kB) html ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (194kB) word SIWZ
dokumentacja zadania dokumentacja projektowa
zmiana nr 1 SIWZ (195kB) word Zmiana nr 1 SIWZ
uzgodnienia (8192kB) pdf uzgodnienia branżowe
Decyzja KZ (500kB) pdf Decyzja KZ
odpowiedzi na pyt do SIWZ (143kB) word odpowiedzi na pytania do SIWZ26.07.19
Wyjaśnienia nr 1 Wiadukt Jana z Kolna.pdf (1750kB) pdf wyjaśnienia nr 2
Informacja z otwarcia ofert (126kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (128kB) word zawiadomienie o wyborze oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (17 lipca 2019, 09:45:36)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (9 sierpnia 2019, 13:14:08)
Zmieniono: wybór

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 550