zamówienie na:

Oczyszczenie i naprawa muru oporowego wzdłuż ulicy Winieckiego na odcinku od ul. Kubacza do ul. Goyki w Sopocie.

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8) Ustawy Pzp, na podst. Regulaminu udzielania zamówień publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-II-TI-06-05/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane "WABAR" Waldemar Wasiluk z siedzibą w: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Żwirki i Wigury 2/1. Cena wybranej oferty: 108 117,00 zł brutto, termin udzielonej gwarancji 84 miesiące. 
Zaproszenie do złożenia oferty (34kB) word Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty (22kB) word Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia (16kB) word Opis przedmiotu zamówienia
Wykaz osób (18kB) word Wykaz osób
Wykaz robót (15kB) word Wykaz robót
Projekt Umowy (29kB) word Projekt umowy
Przedmiar (85kB) pdf Przedmiar

metryczka


Opublikował: Ulenberg Hanna (31 maja 2019, 11:11:47)

Ostatnia zmiana: Ulenberg Hanna (11 czerwca 2019, 13:34:47)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 280