zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: „Budowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku Północnym w Sopocie”

zamawiający: GMINA MIASTA SOPOTU, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG i ZIELENI W SOPOCIE
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/33/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 28 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie: „Budowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku Północnym w Sopocie” złożono 2 oferty. Informujemy, iż do realizacji zadania wybrano ofertę nr 1 – firmy INDOM Mieczysław Tkaczyk, 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5 

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 
w procedurze nr TZ/33/ZL/2019 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na:
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na zadanie:
„Budowa boiska poliuretanowego na placu gier i sportów w Parku Północnym w Sopocie”
 
Szczegółowy zakres dokumentacji został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

Zaproszenie do złożenia ofert (985kB) pdf
Opis Przedmiotu Zamówienia (67kB) word
Formularz oferty (31kB) word
Wykaz wykonywanych zamówień (34kB) word
informacja o wynikach postępowania (297kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Fengler
Opublikował: Monika Sawicka (21 maja 2019, 09:19:15)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (28 maja 2019, 15:40:23)
Zmieniono: Informacja o wynikach postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131