zamówienie na:

Zakup flag oraz drzewce do flag wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w inieniu której działa Zarząd Dróg i zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania Przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-28/TD/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 21 maja 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez firmę do ATELIER – Michał Mirończuk, ul. Dembińskiego 84, 81-237 Gdynia do realizacji przedmiotu zamówienia Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.  
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze (ZP-28/TD/2019) dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
1. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup flag oraz drzewce do flag wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zgodnie z wykazem:
1) flagi miasta Sopot o wymiarze 70x110 cm z tkaniny 100 % poliestrowej o gramaturze 100-120 g/m2 w ilości 400 szt.
Opis (według opracowania heraldycznego)
Prostokąt o proporcjach szerokości do długości 2/3. Pole flagi podzielone na dwa barwne równej wielkości pasy. Pas górny koloru niebieskiego, pas dolny koloru żółtego. Pośrodku flagi umieszczony jest wizerunek mewy trzymającej w szponach rybę. Kolorystyka herbu - tło: PANTONE 292 U, piasek: PANTONE 115 U. Wzór zgodnie z  Załącznikiem nr 3.
2) flagi narodowe biało-czerwone  o wymiarze 70x110 cm z tkaniny 100 % poliestrowej o gramaturze 100-120 g/m2 w ilości 200 szt.
3) flagi papieskie żółto-biała o wymiarze 70x110 cm z tkaniny 100 % poliestrowej
o gramaturze 100-120 g/m2 w ilości 400 szt.

4) drzewce do flag o wymiarze: długość 150 cm, Ø 22 mm w ilości  800 szt.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się : dostawa do siedziby Zamawiającego Al. Niepodległości 930, Sopot 81-861. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w godzinach  od 6:00 do 13:00.
3. Termin składania ofert: 21.01.2019 do godz.11:00
4. Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail (k.slawek@zdiz.sopot.pl) lub fax na nr  58  551 55 34.
5. Forma składania ofert: scan oferty  z podpisami i pieczątkami . Oryginał oferty wymagany będzie przed zawarciem umowy.
6. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia zlecenia. 
7. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych
do poszczególnych kryteriów:
1) kryterium: cena waga 100 % / pkt
8. W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Zlecenia (jeśli dotyczy), w którym określono wszystkie warunki zmian Zlecenia, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

Zapytanie_ofertowe (29kB) word Formularz_oferty (25kB) word Załącznik_nr_3 (17kB) word Projekt_zlecenia (24kB) word Oświadczenie_RODO (19kB) word {Formularz_oferty_1} Zapytanie_ofertowe (29kB) word Formularz_oferty (25kB) word Wybór_oferty (59kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (13 maja 2019, 11:52:38)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (22 maja 2019, 10:02:13)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155