zamówienie na:

Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/25/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.” złożono 2 oferty. Informujemy, iż do realizacji wybrano ofertę nr 2 – firmy IMAR Sp z o.o, ul. Reymonta 50, 80-290 Gdańsk 
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
 
adres poczty elektronicznej: samonika@sopot.pl
strona internetowa  www.zdiz.sopot.pl
www.sopot.pl (BIP/Zamówienia Publiczne)
NIP: 585-10-03-159
REGON: 221209973
nr telefonu   058 / 551 72 61 w 40
nr faksu        058 / 551 55 34
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00.
 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:
 
w procedurze nr TZ/25/ZL/2019 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na:
 
Przedmiotem zamówienia jest Oczyszczanie Lasów Komunalnych miasta Sopotu w okresie od 29 kwietnia do 31 października 2019 roku.


Prace porządkowe:

Oczyszczanie terenów leśnych  należących do Lasów Komunalnych Sopotu – wzdłuż głównych tras pieszych, punkty widokowe – Wzniesienie Strzeleckie i Lisie Wzgórze oraz wzdłuż dróg publicznych:  zbieranie śmieci -  3 x na tydzień (poniedziałek, środa i piątek) łączna długość ok 14 500 mb. Rozstawienie koszy na śmieci (materiał Wykonawcy)  przy wejściach do lasu  w ilości - 10 sztuk, kosze o pojemności ok 70 litrów. Opróżnianie koszy  - minimum 2 razy w tygodniu. Po zakończeniu realizacji zadania kosze należy usunąć.W załączeniu mapka z lokalizacją terenów do oczyszczania.
 


Zaproszenie do składania ofert (1293kB) pdf
Formularz ofertowy (32kB) word
mapka z lokalizacją terenów do oczyszczania (782kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (283kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Fengler
Opublikował: Monika Sawicka (5 kwietnia 2019, 13:54:24)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (15 kwietnia 2019, 12:37:11)
Zmieniono: informacja o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190