zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al.Niepodległości w Sopocie-Etap II na kierunku Gdynia-Gdańsk wraz z chodnikiem i dojazdami.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: II/TI/01-04-2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie ul. Głogowa 9 
zaproszenie do składania ofert (40kB) word zaproszenie do składania ofert
opis przedmiotu zam (156kB) word opis przedmiotu zamówienia
formularz oferty (24kB) word formularz oferty
projekt umowy (34kB) word projekt umowy
wybór oferty (22kB) word zestawienie ofert

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (2 kwietnia 2019, 14:07:26)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (16 kwietnia 2019, 09:22:27)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235