zamówienie na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ I W OKRESIE GWARANCJI INWESTYCJI pn: Reorganizacja układu drogowego węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok obejmująca przebudowę ulicy Wejherowskiej i budowę parkingu przy rondzie Obodrzyców oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie tunelu SKM Kamienny Potok

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 05/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 221 tys euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w 80-297 Baninie ul. Głogowa 9. 
ogłoszenie o zamówieniu (633kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (944kB) word SIWZ
Informacja z otwarcia ofert (550kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (972kB) pdf wybór najkorzystniejszej oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (26 marca 2019, 13:57:05)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (5 kwietnia 2019, 10:22:47)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 524