zamówienie na:

Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: TZ/13/ZL/2019
wartość: poniżej 30 tyś euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w postępowaniu na „Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu” złożono 3 oferty. W związku z uchylaniem się od zawarcia umowy przez firmę J.K. Ogrody Jacek Kubacki informujemy, że po ponownej ocenie pozostałych ofert, do realizacji zadania I i III wybrano ofertę nr 1, firmy Dendroserwis mgr inż. Robert Porębny, do realizacji zadania II wybrano ofertę nr 3 – firmy Chirurgia, Formowanie, Wycinka Drzew inż. Czesław Hopa 

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Zieleni, Drzewostanu Ulicznego i Lasów Komunalnych
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 
w procedurze nr TZ/13/ZL/2019 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. na:
„Cięcia sanitarne drzew rosnących na terenie miasta Sopotu” zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.


Zaproszenie do złożenia ofert (872kB) pdf
Opis Przedmiotu Zamówienia (751kB) pdf
Formularz oferty (34kB) word
Wykaz robót (35kB) word
Załącznik graficzny - lokalizacja drzew (8192kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (313kB) pdf
informacja o wynikach cięcia drzew 2019 wobec uchylania się od podpisania umowy (346kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Fengler
Opublikował: Monika Sawicka (8 marca 2019, 15:45:39)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (24 kwietnia 2019, 13:29:09)
Zmieniono: Wybór oferty nowego wykonawcy wobec uchylania się od podpisania umowy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195