zamówienie na:

Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Dębowej i ul. 3 Maja - Etap III

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: 11/TI/2019
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,225 mln euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający zawiadamia, że prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Remont muru położonego w Sopocie od strony ul. Dębowej i ul. 3 Maja – Etap III zostaje unieważnione na podst art 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.  
ogłoszenie o zamówieniu (107kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (196kB) word SIWZ
dokumentacja zadania dokumentacja proj
SST (1683kB) pdf SST
wizualizacja (1947kB) pdf wizualizacja
zmiana nr 1 SIWZ (197kB) word Zmiana nr 1 SIWZ
przedmiar odcinek F-J Etapu III (115kB) pdf przedmiar odcinek muru w osiach F-J Etapu III
unieważnienie postępowania (369kB) pdf unieważnienie postępowania

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (8 marca 2019, 13:55:38)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (10 maja 2019, 09:32:42)
Zmieniono: u

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 484