Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Zakup materiałów eksploatacyjnych, tonerów, tuszy i części zamiennych do urządzeń biurowych kopiująco drukujących oryginalnych, fabrycznie nowych, producenta danego sprzętu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-14/NK/2019
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2019  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy EMSO Sp. z o.o. Sp. k Mościsko, 05-080 Izabelin ul. Gen. W. Sikorskiego 129 do realizacji przedmiotu zamówienia Cena wybranej oferty spełnia kryteria oceny.  Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze ZP-14/NK/2019 dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
Opis przedmiotu  zamówienia :  Zakup materiałów eksploatacyjnych, tonerów, tuszy i  części zamiennych do urządzeń biurowych kopiująco drukujących oryginalnych, fabrycznie nowych, producenta danego sprzętu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy .

1. Formularz ofertowy nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Służyć ma jedynie do porównania i oceny złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy załączono do niniejszego zapytania ofertowego). Zamawiany asortyment oraz ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego i wykraczać mogą poza zakres formularza ofertowego. Za asortyment wykraczający poza zakres formularza ofertowego Zamawiający zapłaci cenę obowiązującą w dniu zakupu.
2. Asortyment i jego ilość będą  każdorazowo  uzgadniane  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj.
    1) Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930,  81-861 Sopot;
        a) Dział Kadr i Administracji
    2) Cmentarza Komunalnego, ul. Malczewskiego 31, 81-861 Sopot;
    3) Działu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji ul. Polna 66/68, 81-861 Sopot.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00 w terminie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (telefonicznie, e-mailem) przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie transportem na własny koszt i ryzyko.
Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty 90 000,00 zł brutto.
3. Wymagane jest, aby materiały eksploatacyjne będą oryginalne, producenta danego sprzętu, fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane, w oryginalnych opakowaniach producenta nie noszących znamion otwierania, z widocznym opisem zawartości, a w szczególności:
· numerem katalogowym produktu,
· nazwą i typem urządzenia, do którego są przeznaczone,
· symbolem (logo)/ nazwą producenta,
· oznaczone hologramem.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych z urządzeń biurowych i wystawiania kart przekazania odpadu zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i ustawy o odpadach.
5.Termin składania ofert: 14.01.2019 r. do godz. 11:00
6.Forma składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Jednostki, tj. w Sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie,Al. Niepodległości 930,  81-861 Sopot. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczonym na stronie internetowej Jednostki.
7.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Jednostki, tj. w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot w siedzibie komórki organizacyjnej realizującej zamówienie w pok. 11, w dniu 14.01.2019 r. o godz. 12:00
8.Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy  do dnia 31.12.2019 r.
9. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych
do poszczególnych kryteriów: kryterium:  Cena 100 %
10. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
11. W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania, oświadczenie RODO.
Zapytanie_ofertowe (30kB) word Formularz_oferty (32kB) word Projekt_Umowy (28kB) word Oświadczenie_RODO (18kB) word Zapytanie_nr_1 (60kB) word Zmiana_nr_1 (364kB) pdf Zmiana_formularz_ofert (32kB) word Wybór_oferty (59kB) word

Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (4 stycznia 2019, 12:14:56)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (21 stycznia 2019, 10:08:18)
Zmieniono: Roztrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij