Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem soli drogowej niezbrylającej w stanie luźnym, do zwalczania śliskości zimowej w ilości 250 ton, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy .

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w imieniu której działa Zarząd dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez Zastosowania przepisów PZP art. 4 ust. 8
nr sprawy: ZP-69/TT/2018
wartość: do 30 tys euro
termin składania ofert: 5 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: TRAMAD ELBLĄG Sp. z o.o. ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg. Oferta spełnia wymogi opisu przedmiotu zamówienia i kryteria oceny.  Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze ZP-69/TT/2018 dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o art.4 ust.8. Ustawy na:
 
1. Opis przedmiotu  zamówienia : 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem soli drogowej niezbrylającej w stanie luźnym, do zwalczania śliskości zimowej w ilości 250 ton, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy .
Sól kamienna drogowa niezbrylająca sortyment DS:
1)    Ziarna poniżej 1,0 mm nie więcej niż 50% 
2)    Ziarna powyżej 6,0 mm nie więcej niż 5 % 
3)    NaCl  w granicach 90 - 94 %
4)    Części nierozpuszczalne 3% max
5)    Zawartość wody 1 do 3% max
6)    Antyzbrylacz - min 40 mg/kg
7)    Bez zawartości piachu i żwiru
8)    Kolor biały lub zbliżony do białego
2. Wymieniona wyżej sól drogowa niezbrylająca musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 – Sól (chlorek sodowy), a Wykonawca musi dołączyć do oferty dokument potwierdzający zgodność z normami           i odpowiednimi przepisami oferowanej soli do nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg .
3. Transport na koszt i ryzyko Wykonawcy, samochodem wysokotonażowym, wyposażonym
w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, spełniającym wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń, wymiaru ładunków i innych parametrów technicznych.
4. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy, wraz z rozładunkiem docelowym na placu składowym Zamawiającego Sopot, Al. Niepodległości 930. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w godzinach  od 6:00 do 14:00.
5. Termin składania ofert: 05.11.2018 r. do godz. 11:00
6. Forma składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Jednostki, tj. w Sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie,Al. Niepodległości 930,  81-861 Sopot. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczonym na stronie internetowej Jednostki.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Jednostki, tj. w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot w siedzibie komórki organizacyjnej realizującej zamówienie w pok. 11, w dniu 05.11.2018 r. o godz. 12:00.
8. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy .
9. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych
do poszczególnych kryteriów: kryterium:   Cena 100 %
10.Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: bip.zdiz.sopot.pl;
11.Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: wypełniony formularz oferty (wzór oferty załączono do niniejszego zapytania ofertowego),
12. W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Projekt Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.

 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 12.10.2017 r., z zastrzeżeniem art. 701 § 3 oraz art. 703 § 2 kodeksu cywilnego, tj. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

Zapytanie _ofertowe (30kB) word Formularz_oferty (23kB) word Projekt_Umowy (28kB) word Oświadczenie_RODO (18kB) word Zapytanie_nr_1 (59kB) word Wybór_oferty (58kB) word

Odpowiada za treść: Katarzyna Sławek
Opublikował: Katarzyna Sławek (24 października 2018, 14:30:14)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Sławek (6 listopada 2018, 12:56:21)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij