zamówienie na:

Zaporszenie do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z wycinek na terenie Lasu komunalnego

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: rozeznanie rynkowe
nr sprawy: TZ/62zl/2018
wartość: poniżej 30 tys euro
termin składania ofert: 18 września 2018  15:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje iż w postępowaniu na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenie Lasu Komunalnego wpłynęła 1 oferta firmy LEMAR Ryszard Lemański i Wiesław Lemański, 77-220 Koczała Ul. Miastecka 6. Zgodnie z ofertą drewno zostanie sprzedane za 5700,00 netto + podatek VAT 456,00 zł. Razem brutto 6 156,00 zł.  

Ogłoszenie o sprzedaży drewna
(postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poza Ustawą Pzp)
 
 
Zarząd Dróg i Zieleni  w Sopocie zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenie Lasu Komunalnego
Wykaz pni drzew w załączniku nr 1.
Ustalono cenę wyjściową za 1 m3 drewna w wysokości:  świerk  108 zł brutto; sosna 124,20 zł brutto
 
Drewno do sprzedaży można oglądać na terenie kompostowni miejskiej po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą terenu.
Oferty można składać na zakup dowolnej liczby pni dowolnego gatunku .
Oferty należy składać w sekretariacie ZDiZ w Sopocie do dnia 18 września 2018r.,
do godz. 15:00, Oferty można również wysłać na adres mailowy zdiz@sopot.pl
Wybrane zostaną oferty z najwyższą ceną.
 
Organizacja transportu i załadunku leżą po stronie kupującego.
Odbiór drewna nastąpi po uregulowaniu płatności w Kasie ZDiZ .
 
 
 
Osoby do kontaktu Monika Sawicka-Menkina tel 603923254 oraz Maria Fengler 609 060 987, 58 58 551 72 62, mail: samonika@sopot.pl
Wykaz kłód (175kB) pdf
Oferta (149kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Sawicka-Menkina
Opublikował: Monika Sawicka (13 września 2018, 08:07:42)

Ostatnia zmiana: Monika Sawicka (27 sierpnia 2019, 14:22:28)
Zmieniono: informacja o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308