zamówienie na:

MODERNIZACJA FONTANNY NA SKWERZE PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH / 3 MAJA W SOPOCIE

zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930
tryb zamówienia: rozeznania rynkowe
nr sprawy: TZ/25/2016
wartość: pon 30 tys euro
termin składania ofert: 20 maja 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta