zamówienie na:

Rozbudowę istniejącego placu zabaw o strefę zjeżdżalni na skarpie z wykorzystaniem obecnego terenu, wraz z wejściami wspinaczkowymi oraz schodami terenowymi.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP (DZ.U. 2019. poz.2019)
nr sprawy: ZP-17/NZ/2021/KS
wartość: do 130 tys netto pln
termin składania ofert: 25 marca 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy: Educarium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207.