zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ODBUDOWA ŚWIĄTYNI KOLLATHA W SOPOCIE” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, w szczególności uzyskanie decyzji na wycinkę zieleni, decyzji Konserwatora Zabytków miasta Sopotu, odpowiednio zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP (DZ.U. 2019. poz.2019)
nr sprawy: ZP-16/NZ/2021/KS
wartość: do 130 tys netto pln
termin składania ofert: 9 marca 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy: Jarosław Kwiatkowski Projektowanie ul. Leszczyńskich 1B/10, 80-464 Gdańsk. Wykonawca spełnia warunki udziału