zamówienie na:

Ochronę nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP (DZ.U. 2019. poz.2019)
nr sprawy: ZP-12/NZ/2021/KS
wartość: do 130 tys netto pln
termin składania ofert: 25 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta Firmy: KONSAL-OCHRONA” sp. z o.o. 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 1. Wykonawca spełnia warunki udziału