zamówienie na:

Frezowanie karpin na terenie miasta Sopotu w 2021 roku

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Bez zastosowania ustawy PZP (DZ.U. 2019. poz.2019)
nr sprawy: ZP-05/NZ/2021/PJ
wartość: do 130 tys netto pln
termin składania ofert: 4 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Wojciech Dźwik „ARBOR” ul. Czechowskiego 2 D/4 64-800 Chodzież