zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Artykuły metalowe, spawalnicze, gwoździe, śruby i inne artykuły powszechnie dostępnego określonych standardach jakościowych do prac w stolarni i warsztacie samochodowym Zamawiającego. CZĘŚĆ II: Rury, płaskowniki, pręty, blachy z usługą cięcia i transportu zamawianego asortymentu na plac składowy Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-156/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  07:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert W Części I i Części II przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Gwint Sklep Metalowy Al. Niepodległości 821, 81-810 Sopot.