zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, tonerów, tuszy i części zamiennych do urządzeń biurowych kopiująco drukujących oryginalnych, fabrycznie nowych, producenta danego sprzętu”.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-154/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  23:59
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Firmę EMSO Sp. z o.o. Sp. k Mościsko, 05-080 Izabelin ul. Gen. W. Sikorskiego 129 do realizacji przedmiotu zamówienia.Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.