zamówienie na:

Dostawa tarcz i innych części do urządzeń służących do cięcia asfaltu, betonu zbrojonego oraz granitu i grotów do młota HYCON wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-150/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  18:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: “NEWTOOL” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 36B, 80-278 Gdańsk. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.