zamówienie na:

CZĘŚĆ I : Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz dodatkowego asortymentu związanego z bezpieczeństwem pracy CZĘŚĆ II: Sukcesywna dostawa odzieży specjalistycznej dla pilarzy i robotników

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-153/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  15:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: F.H. „AS BHP” Marzena Rzepińska Ul. Hutnicza 3481-061 Gdynia do realizacji I części przedmiotu zamówienia.Ofertę złożoną prze firmę INTERTEL Group Ul. Kilińskiego 33, 58-200 Dzierżoniów wybrano do realizacji II części przedmiotu zamówienia. Oferta spełniają wymagania określone w przedmiocie zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.