zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA ODCINKA POTOKU KARLIKOWSKIEGO POMIĘDZY STAWEM REJA A AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 70/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2021  11:00