zamówienie na:

Oczyszczanie placów zabaw na terenie miasta Sopotu w 2021 roku

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu udzielania zam.publ. ZDiZ w Sopocie
nr sprawy: ZP-152/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez IMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul.Reymonta 50. 
zaproszenie do składania ofert (731kB) pdf zaproszenie do udziału w postepowaniu
opis przedmiotu zam (67kB) word opis przedmiotu zamówienia
formularz oferty (48kB) word Formularz oferty
Istotne dla stron postanowienia umowy (34kB) word Istotne dla stron postanowienia umowy
oświadczenie RODO (18kB) word oświadczenie RODO
wykaz usług (40kB) word wykaz usług
Informacja z otwarcia ofert (125kB) word otwarcie ofert
wybór oferty (182kB) pdf wybór oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (30 grudnia 2020, 11:58:48)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (18 stycznia 2021, 11:51:19)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 74