zamówienie na:

Dostawa części do maszyn i urządzeń, uznanych i zalecanych przez producenta oraz świadczenie serwisu technicznego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-149/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Kurt – Koenig 80-298, Gdańsk ul. Budowlanych. Oferta Wykonawcy spełnia warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnia kryteria oceny.