zamówienie na:

DOSTAWA MASY BETONOWEJ DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 62/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wykonawca Polgravel Sp. zo.o. zaoferował najkorzystniejszą ofertę w świetle kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
SIWZ MASA BET. 2021.docx (175kB) word
ogłoszenie.pdf (440kB) pdf
Zmiana nr 1 SIWZ MASA BET. 2021.docx (180kB) word
Informacja z otwarcia ofert MASA BETONOWA.pdf (290kB) pdf
wno.pdf (250kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Aneta Tarczyńska
Opublikował: Aneta Tarczyńska (14 grudnia 2020, 02:51:53)

Ostatnia zmiana: Aneta Tarczyńska (11 stycznia 2021, 17:21:29)
Zmieniono: weryfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73