zamówienie na:

DOSTAWĘ WYROBÓW BETONOWYCH DO ROBÓT DROGOWYCH sukcesywnie od 01.02.2021 do dnia 31.01.2022 r.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na dostawę
nr sprawy: 66/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: PHU DOM Tomasz Dobkowski, Ul. Chwaszczyńska 168, 81-571 Gdynia