zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego powszechnie dostępnych i o określonym standardzie jakościowym - związanych z higieną pracy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-134/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: Alicja Peplińska MERKURY, ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia