zamówienie na:

Badanie drzew na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-107/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: ARBORIS Sp. z o.o., Koty, ul. Starowiejska 42, 42-690 Twaróg.