zamówienie na:

Dostawę dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-108/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2020
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze