zamówienie na:

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN.: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOPOCIE Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII - Etap II

zamawiający: Gmina M.Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony w formule 'Zaprojektuj i wykonaj'
nr sprawy: 42/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 5,35 mln euro
termin składania ofert: 23 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm), w związku z przepisem art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Konsorcjum PHU EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota oraz AMEL Sp. z o.o.  
ogłoszenie o zamówieniu (123kB) html ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (4263kB) word SIWZ
lampa BMC (1221kB) pdf wzór lampy BMC
PFU opis (693kB) pdf PFU opis
PFU Zał.1 (1092kB) pdf PFU Zał.1 Rodz.oświetlenia
PFU Zał.2 (148kB) pdf PFU Zał. nr 2 Klasy
PFU Zał. 3 warunki (386kB) pdf PFU Zał. nr 3 warunki usunięęcia kolizji
SST (216kB) pdf PFU Zał. nr 4 Specyfikacja techniczna
PFU Zał.nr 5 wytyczne (151kB) pdf PFU Zał. nr 5 wytyczne
PFU Zał. 7 Opinia BKZ (1482kB) pdf PFU Zał.nr 7 Opinia BKZ
przedmiar Etap II (290kB) pdf Przedmiar Etap II
odpowiedzi na pyt do siwz (251kB) pdf wyjaśnienia nr 1
odpowiedzi na pyt do siwz (191kB) pdf wyjaśnienia nr 2
wyjasnienia nr 3 (265kB) pdf wyjaśnienia nr 3
otwarcie ofert (262kB) word informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze oferty (333kB) pdf zawiadomienie o wyborze oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (6 listopada 2020, 13:29:51)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (16 lutego 2021, 13:38:30)
Zmieniono: wybór ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 722