zamówienie na:

Montaż, uruchomienie iluminacji i demontaż wraz z eksploatacją w czasie ekspozycji dekoracji świątecznych dla miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 57/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty