zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. PIASKOWEJ W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 56/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2020  11:00