zamówienie na:

Usługę pn. Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach i na terenach zewnętrznych Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

zamawiający: Gmina M.Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: postępowanie zgodnie z art 4 ust.8 ustawy Pzp, na podst.Regulaminu udzielania zamówień ZDiZ
nr sprawy: 105/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 30 tys euro
termin składania ofert: 13 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości złotowej kwoty 30 tys euro, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy MZ Zbigniew Mielewczyk z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 797B. 
zaproszenie do udziału w postępowaniu (28kB) word zaproszenie do udziału w postępowaniu
opis przedmiotu zamówienia (30kB) word opis przedmiotu zamówienia
formularz oferty (23kB) word formularz oferty
wykaz osób (22kB) word Wykaz osób
istotne dla stron postanowienia umowy (33kB) word istotne dla stron postanowienia umowy
Informacja z otwarcia ofert (127kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (189kB) pdf wybór oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (4 listopada 2020, 09:57:42)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (19 listopada 2020, 11:17:34)
Zmieniono: wybór

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88