zamówienie na:

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem kruszyw łamanych

zamawiający: Gmina M.Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 53/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 12 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez PHU DOM Tomasz Dobkowski z siedzibą w Gdyni ul. Chwaszczyńska 168. 
ogłoszenie o zamówieniu (173kB) word ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (143kB) word SIWZ
Informacja z otwarcia ofert (132kB) word informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (325kB) pdf zawiadomienie o wyborze oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (3 listopada 2020, 11:30:02)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (13 listopada 2020, 13:25:29)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 132