zamówienie na:

Nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych na terenie miasta Sopotu – 4 zadania

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 52/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 21 października 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, , iż do realizacji części I, części II, części III i części IV zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Ekolas Wojciech Szufel, Lniska 14 A; 83-330 Żukowo