zamówienie na:

Remont nawierzchni chodników i wjazdów w ul. Armii Krajowej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 45/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 5350000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z załącznikiem