zamówienie na:

Realizacja dwóch zadań w zakresie 1.REMONTU NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH NA UL. KOLBERGA W SOPOCIE oraz 2. REMONTU NAWIERZCHNI UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH (podkowa) W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: ponizej 30 tyś. euro
nr sprawy: ZP-84/NZ/2020/AT
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2020  08:00
wynik postępowania: oferta najkorzystniejsza COLAS Polska Sp.z o.o.