zamówienie na:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn:Przebudowa przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 1 Maja w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 40/NZ/2020/EB
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 tys euro
termin składania ofert: 8 września 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu jw, na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad.  
ogłoszenie o zamówieniu (115kB) html ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (639kB) word SIWZ
dokumentacja zadania (121kB) word dokumentacja zadania podlegającego nadzorowi
Informacja z otwarcia ofert (286kB) pdf Informacja z otwarcia ofert
wybór oferty (339kB) pdf wybór oferty

metryczka


Opublikował: Ewa Banaszak (28 sierpnia 2020, 12:31:24)

Ostatnia zmiana: Ewa Banaszak (23 września 2020, 10:22:47)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 188