zamówienie na:

Realizację projektu zamiennego wraz z wykonaniem robót budowlanych dla rzeźby "SOPOCKA MEWA" na rondzie przy ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: ponizej 30 tyś. euro
nr sprawy: ZP-78/NZ/2020/AT
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2020  15:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie brak ofert