zamówienie na:

„Koncepcja zagospodarowania terenu przebudowy siedziby ZDiZ w Sopocie z uwzględnieniem lokalizacji nowych budynków biurowych, magazynów, warsztatów i składowisk”

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-67/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  08:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ważnych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH I BUDOWLANYCH - „ZUPIB” Sp. z o.o., ul. Morska 10 A, 10-145 Olsztyn. Cena wybranej oferty brutto wynosi 24 328,40 zł.