zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i tabletów.

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-60/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiocie zamówienia.