zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku biura zarządu cmentarza

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-62/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Małgorzata Wójcik PRACOWNIA PROJEKTOWA MW, ul. Pomorska 57B/19, 81-314 Gdynia