zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MAZOWIECKIEJ W SOPOCIE

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 19/NZ/2020/AT
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu jw., na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych z (t.j. Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk, ul. Świerkowa 29/2 10-174 Olsztyn  
SIWZ_IDW_dokproj_Mazowiecka.doc (3037kB) word
SIWZ_OPZ_dokproj_Mazowiecka.doc (335kB) word
zał nr 1 Mapa podglądowa zakresu zadania inwestycji.pdf (1469kB) pdf
zał nr 2 OPZ wytyczne oswietlenie.doc (2613kB) word
zał. nr 3 Wytyczne w zakresie zieleni.pdf (117kB) pdf
zał. nr 4 wytyczne w zakresie układu drogowego.doc (1462kB) word
SIWZ_UMOWA_dokproj_Mazowiecka.doc (294kB) word
ogłoszenie o zamówieniu.pdf (466kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert AT.doc (180kB) word

Szanowni Państwo, informujemy, że pomimo panującej epidemii, otwarcie ofert odbędzie się bez zakłóceń. Zachęcamy do uczestniczenia w otwarciu ofert poprzez transmisję online. Wykonawcy chętni do udziału w otwarciu ofert online, winni podać adres email poprzez który możliwa będzie transmisja online. Prosimy przesyłać mail Wykonawcy na adres zamowienia@zdiz.sopot.pl , w terminie nie krótszym niż 30 minut przed otwarciem ofert.

Wybór oferty BIP.pdf (220kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Aneta Tarczyńska
Opublikował: Aneta Tarczyńska (22 czerwca 2020, 16:45:41)

Ostatnia zmiana: Paulina Jaroszewska (24 lipca 2020, 15:36:55)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455